PONIŠTEN KONKURS ZA SUVENIR OPŠTINE ŽABALJ

Turistička organizacija opštine Žabalj poništila je konkurs za idejno rešenje zvaničnih
suvenira opštine Žabalj , koji je bio raspisan u perodu od 17. maja do 12. juna 2023. godine.
Konkurs se poništava usled malog broja pristiglih predloga.
Konkurs za idejno rešenje zvaničnih suvenira biće ponovljen u narednom periodu. Idejna
rešenja suvenira koji su pristigli u toku prvog konkursa, biće nominovana u okviru narednog
konkursa.

Share