KONKURS ZA SUVENIR OPŠTINE ŽABALj

Turistička organizacija opštine Žabalj raspisuje Konkurs za idejno rešenje zvaničnih suvenira opštine Žabalj u cilju promocije i poboljšanja ponude i kvaliteta suvenira.
Nagrade za najbolje idejno rešenje su:
Prvo mesto: Lap top računar
Drugo mesto: 15 000 dinara
Treće mesto: 10 000 dinara.
Suvenir treba da odražava turističke, prirodne, kulturne i materijalne aktraktivnosti opštine Žabalj, da ima prepoznatljive elemente lokalne sredine i da poseduje neophodnu umetničku i estetsku vrednost. Potrebno je da suvenir bude usklađen za ekonomičnu proizvodnju, da cenom bude prihvatljiv na tržištu i da bude ukrasnog i/ili upotrebnog karaktera.
Zainteresovani autori trebaju da dostave jedan primerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu sa tekstualnim objašnjenjem ideje ili jasnim nacrtom sa dimenzijama i tekstualnim objašnjenjem. Svaki autor može dostaviti više predloga.
Blagovremeno pristigle radove ocenjivaće Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Žabalj. Komisija će pri izboru vrednovati: kvalitet ukupnog koncepta, originalnost, prepoznatljivost, vezu sa kulturnim naasleđem, tehničku izvodljivost i mogućnost serijske proizvodnje, praktičnost i primenljivost u svakodnevnoj upotrebi, mogućnost izrade u različitim veličinama ili bojama i ekonomsku pristupačnost proizvoda.
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, izuzev članova Komisije, zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Žabalj i užih članova porodice.
Nagrađeni suveniri namenjeni su za prodaju u objektima Turističke organizacije opštine Žabalj pod uslovima koji će biti regulisani posebnim ugovorom.
Komisija za izbor zvaničnog suvenira opštine Žabalj zadržava pravo da ne izvrši izbor od ponuđenih radova i obnovi Konkurs ako radovi ne budu zadovoljavali tražene kriterijume.
Predloge dostaviti poštom na adresu Turistička organizacija opštine Žabalj, trg Svetog Save 3, 21230 Žabalj; ili na imejl adresu visitzabalj@gmail.com sa naznakom „Konkurs za suvenir opštine Žabalj“.
Radove dostaviti do 12. juna 2023. do 12 časova.

Share