Klima

Zajedno razvijamo turističke potencijale opštine Žabalj.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Teritorija Opštine spada u umereni pojas i trebala bi da ima umerenu klimu sa četiri godišnja doba i nejednakim dužinama dana i noći. Zbog veće razlike između letnjih i zimskih temperatura ovaj deo Bačke ima više kontinentalnu nego umereno-kontinentalnu klimu.

Na osnovu podataka o temperaturi vazduha konstatovano je da je najtopliji mesec jul sa temperaturom od 21,90C, a najhladniji januar sa -1,30C. Srednja godišnja temperatura iznosi 11,10C. U vegetacionom periodu, koji traje od aprila do septembra, prosečna temperatura iznosi 18,10C, što pogoduje razvoju biljnih kultura.