Dani Vojvodine u Temišvaru

Na manifestaciji Dani Vojvodine u Temišvaru, predstavljena je turistička ponuda opštine Žabalj.
Veliki broj Rumuna svakodnevno prođe kroz opštinu Žabalj, na putu ka Novom Sadu i dalje ka Hrvatskoj, te je akcenat predstavljanja bio na gastronomskoj ponudi i programu za kratke, jednodnevne izlete.


 

2

3

4

5

6

7

8

Share