Лов и риболов

Заједно развијамо туристичке потенцијале општине Жабаљ.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Паркови природе Стара Тиса и Јегричка

Паркови природе Стара Тиса и Јегричка представљају оазу за пецароше. Лове се: шаран, смуђ, штука, деверика, бабушка, бодорка и друге рибље врсте.

Удружење спортских риболоваца “Младост – Јегричка”. Тел: 381 (0) 64 268 67 92

Удружење спортских риболоваца “Стара Тиса”. Тел: 381 (0) 63 543 142

Ловиште „Стара Тиса“

Ловиште „Стара Тиса“ се налази у општини Жабаљ.

Овим ловиштем газдује Ловачко удружење „Стара Тиса“. Оно се налази у ловној области „Бачка“. Седиште удружења је у Жабљу.

Ловиште се налази 321 км јужно од Будимпеште (ХУ), 114 км јужно од Суботице(СРБ), 25 км северо-источно од Новог Сада(СРБ), 704 км северно од Солуна(ГР), 80 км северно од Београда(СРБ) и 119 км западно од Темишвара(РО). Сви путеви ка, и у самом ловишту су нови и квалитетни.

Ловачко удружење „Стара Тиса“ је члан Ловачког савеза Србије. Удружење има 429 активних чланова. Сачињено је од четири ловачка друштва из Жабља, Ђурђева, Госпођинаца и Чуруга. Свако ловачко друштво води бригу о свом ревиру, чије се границе поклапају са границама катастарских општина. Укупна површина ловишта је 41.205 ха. Ловиште је равничарског типа.

У ловишту „Стара Тиса“ су у функцији следећи ловни објекти 50 чека, 68 хранилишта за крупну дивљач, 68 солишта, 19 појилишта, 150 хранилишта за ситну дивљач, и четири прихватилишта за фазанчиће (2 ха). Удружење поседује пет ловачких домова и две ловачке куће. У власништву има 20 ха обрадивог земљишта и 324 ха вишегодишњих ремиза. Дивљачи којима газдује удружење су срна, дивља свиња, зец, фазан, грлица, гугутка, препелица, дивља патка и дивља гуска.

Ово ловиште се наслања на реку Тису, али на западну страну обале. Плодне оранице и шуме уз реку су иделани станишни услови за срнећу дивљач. Лов у таквом природном окружењу представља посебан изазов и задовољство. Бројност препелица и грлица на овим теренима је велика, тако да Вам се пружа прилика за веома активан лов са добрим псима. Добрим стрелицима се пружа прилика за богат улов. Фазана и зеца можете ловити од октобра, бројност ових врста је такође велика.

Ловачко удружење „Стара Тиса“
Адреса: Светог Николе 39, Жабаљ Тел: 381 (0) 21 830 966