• Sve smo Vam bliži

  • Sve smo Vam bliži

  • Sve smo Vam bliži

  • Sve smo Vam bliži

Područje opštine Žabalj naseljavano je u kontinuitetu od mlađeg kamenog doba do danas. O tome svedoče brojni kompleksi locirani uglavnom na visokim terasama stare obale Tise, Jegričke i Male bare. Jedni kraj drugih nalaze se ostaci naselja iz neolita, bronzanog i gvozdenog doba, nekropole Kelta, poluzemunice Sarmata i silosi Slovena (brojan i bogat materijal prikupljen ovde, čuva se u muzeju Vojvodine).

Nastavi sa citanjem